Προβλέψεις από τον Πέρρη Κρητικό 16  ως 21 Νοεμβρίου 2020